Cara memohon pinjaman peribadi online? Dapatkan jawapan anda di sini.

Berikut adalah beberapa soalan lazim
mengenai pinjaman instaDuit

1. Apakah pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah wang yang anda boleh meminjam untuk membayar balik dalam tempoh yang telah ditetapkan. Pinjaman peribadi mempunyai 3 komponen utama: jumlah pinjaman, tempoh pinjaman dan kadar faedah pinjaman. Biasanya, orang memohon pinjaman peribadi untuk pelbagai sebab peribadi seperti membayar hutang kad kredit, membeli alat ganti, pengubahsuaian rumah, membayar yuran pendidikan, perbelanjaan perkahwinan, menyelesaikan hutang peribadi dan sepertinya.

2. Siapakah yang boleh memohon pinjaman instaDuit?

Anda boleh memohon instaDuit jika anda:

 1. Rakyat Malaysia
 2. Individu yang bergaji
 3. Berumur 21 –  55 tahun
 4. Pendapatan minimum RM1,500
 5. Bekerja in KL, Selangor, Putrajaya
 6. Tidak diisythihar muflis
 7. Tidak di bawah program pengurusan kredit AKPK

3. Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pinjaman instaDuit?

Jika anda individu yang bergaji, anda perlu:

 1. Salinan kad pengenalan (depan dan belakang)
 2. Slip gaji 3 bulan terkini
 3. Slip penyata bank 3 bulan terkini yang gaji bulanan anda dikreditkan
 4. Penyata KWSP atau borang deklarasi cukai (Borang BE) yang terkini
 5. Bil utiliti – Elektrik, Air dan sebagainya

4. Perlukah saya memiliki akaun bank untuk memohon pinjaman instaDuit?

Ya, peminjam haruslah memiliki akaun bank yang aktif. Akaun bank diperlukan untuk menghantar pinjaman wang yang dipohon dan untuk bayaran bulanan.  Akaun bank perlu berdaftar dengan nama peminjam dan alamat terkini.

5. Berapa jumlah pinjaman yang boleh saya mohon?

Kami menawarkan pinjaman di antara RM1,000 dan RM10,000. Jumlah yang melebihi RM10,000 akan dinilaikan oleh pasukan kami berdasarkan kes individu.

6. Apakah jumlah pinjaman minimum?

Pinjaman minimum adalah RM1,000. Pinjaman maximum adalah RM10,000.

7. Berapa lamakah tempoh pinjaman?

Kami menawarkan tempoh pembiayaan di dari 6 bulan sehingga 24 bulan

8. Apakah kadar faedah untuk pinjaman instaDuit?

Kadar faedah pinjaman kami adalah dari 12% setahun (dengan cagaran) kepada 18% setahun (tanpa cagaran).

9. Perlukah saya membuat bayaran deposit keselamatan atau ansuran terlebih dahulu?

Tidak, anda tidak perlu membuat bayaran deposit keselamatan atau ansulan pembayaran.

10. Adakah terdapat apa-apa kos lain yang saya perlu bayar?

Ya, ada beberapa caj yang akan dikenakan berkanun dengan apa yang anda perlu bayar seperti duti setem dan sebagainya

11. Adakah saya memerlukan penjamin atau cagaran?

Kemudahan ini tidak memerlukan sebarang penjamin atau cagaran

12. Bagaimanakah bayaran balik bulanan dikirakan?

Pembayaran semula bulanan dikira berdasarkan:

 1. Amaun pinjaman (a)
 2. Tempoh pinjaman dalam bulan (b)
 3. Kadar faedah pinjaman 1.5% sebulan (c)

Bayaran Balik Bulanan = [(a*b*c) + a ] / (b)

13. Adakah instaDuit sebuah syarikat peminjam wang berlesen?

Ya, BB Capital Sdn Bhd adalah sebuah syarikat peminjam wang berlesen dan kredit komuniti yang boleh dipercayai. No Lesen KPKT kami adalah WL6540/10/01-4/151122.

14. Adakah anda memegang atau menyimpan kad ATM pelanggan?

Tidak, kami tidak akan memegang atau menyimpan kad ATM pelanggan kami.

1. Adakah anda akan menjalankan rujukan kredit ke atas saya?

Ya. Sebagai salah satu langkah daripada permohonan pinjaman, pihak kami akan meminta laporan kredit anda dari sebuah agensi biro kredit terkemuka.

Agensi biro kredit memberi kami pelbagai maklumat mengenai peminjam yang berpotensi. Kebanyakan maklumat yang dipegang oleh agensi biro kredit berkaitan dengan rekod pembayaran, jumlah nisbah hutang, tempoh rekod kredit, kes mahkamah dan sebagainya.

2. Apa itu sejarah kredit?

Sejarah kredit adalah rekod pengurusan kredit anda bersasarkan rekod pembayaran, jumlah nisbah hutang, tempoh rekod kredit, kes mahkamah dan sebagainya. Sejarah kredit penting kerana ia menunjukkan kemampuan anda untuk membuat pembayaran balik pinjaman. Sejarah kredit seseorang boleh diperoleh dari agensi biro kredit dan agensi kerajaan.

Di Malaysia, salah laporan terutama adalah Central Credit Reference Information System (CCRIS). Laporan kredit ini mengandungi kredit sejarah anda dari semua penyedia perkhidmatan kewangan di Malaysia setempoh 12 bulan.

3. Apa itu Skor kredit?

Skor kredit, adalah nombor 3 digit yang menunjukkan kelayakan kredit anda dan akan mempengaruhi peluang kelulusan anda semasa membuat permohonan pinjaman wang.

Skor kredit yang baik akan meningkatkan peluang anda untuk kelulusan pinjaman tetapi skor kredit yang rendah boleh menjejaskan kewangan peribadi dan merendahkah peluang anda untuk kelulusan permohonan pinjaman wang. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai skor kredit di sini.

4. Saya telah selesai mengisi borang pinjaman, apakah langkah seterusnya?

Apabila anda menghantar borang permohonan anda, pihak kami akan membuat semakan untuk mengenal pasti sama ada anda layak atau tidak untuk memohon pinjaman.

Sewaktu proses semakan, pihak kami mungkin meminta beberapa dokumentasi daripada anda untuk mengesahkan identiti anda.

Anda dikehendaki memberikan beberapa bukti identiti, alamat rumah, pendapatan dan akaun bank. Tujuan ini adalah untuk melindungi anda daripada penjenayah yang mungkin menggunakan identiti anda tanpa diketahui anda.

Jika anda ditanya untuk menyediakan dokumentasi, sila pastikan:

 1. Maklumat nama dan alamat pada IC adalah sama dengan borang permohonan.
 2. Bukti alamat anda mestilah bertarikh dalam masa 3 bulan terakhir.
 3. Bukti akaun bank anda mestilah menunjukkan nama dan nombor akaun anda.
5. Berapa lama tempoh yang perlu saya tunggu untuk tahu keputusan permohonan saya?

Pihak kami berhasrat untuk mendapatkan kelulusan anda dalam masa 24 jam. Ia juga bergantung pada kelengkapan dokumentasi dan maklumat yang diberikan kepada kami. Untuk membantu kami meluluskan pinjaman anda dengan lebih cepat, sila sediakan semua dokumen yang diperlukan kepada kami.

6. Bagaimanakah anda dapat meluluskan pinjaman dengan cepat?

Kami telah membina platform digital pintar yang membolehkan kami membuat keputusan pantas online untuk anda.

7. Kenapa jumlah pinjaman yang diluluskan berbeza dengan jumlah yang saya pohon?

Kami menilai setiap permohonan individu dengan teliti.

Kelayakan untuk pinjaman atau jumlah pinjaman yang diluluskan bergantung pada keadaan kredit anda dan keupayaan anda untuk membayar semua pembayaran sepanjang tempoh pinjaman. Kami juga ingin memastikan anda dapat membuat pembayaran balik bulanan anda tanpa membebankan kewangan anda.

8. Mengapakah permohonan saya ditolak?

Kami menilai setiap permohonan individu dengan teliti. Terdapat beberapa sebab permohonan pinjaman anda ditolak – dari skor kredit yang tidak memuaskan sehingga mempunyai terlalu banyak pinjaman. Kami membuat keputusan ini untuk kebaikan dan manfaat anda supaya tidak mengalami masalah atau kesukaran wang.

9. Adakah maklumat peribadi saya selamat dengan instaDuit?

Jangan risau, maklumat peribadi anda adalah selamat dengan kami.

Kami mempunyai dasar dan keselamatan yang ketat apabila kami memproses data anda mengikut Notis APDP dan Notis Privasi kami.

Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda.

1. Pinjaman saya telah diluluskan, apakah langkah seterusnya?

Tahniah! Kami akan menjemput anda untuk menyemak dan menandatangani perjanjian pinjaman. Apabila perjanjian pinjaman ditandatangani, jumlah pinjaman yang diluluskan akan dimasukan kepada akaun bank anda.

2. Berapa lama masa yang diperlukan untuk pinjaman saya dibayar kepada akaun bank saya?

Pihak kami berhasrat untuk memasukan jumlah pinjaman yang diluluskan kepada akaun bank anda dalam masa 6 jam dari tarikh kelulusan.

3. Bagaimanakah saya boleh membayar balik pinjaman instaDuit saya?

Pembayaran balik boleh dibuat secara

 1. Perbankan internet – Pemindahan segera atau GIRO (IBG)
 2. DuitNow
 3. Deposit Tunai
 4. Pemindahan dana MEPS Mesin ATM
4. Bolehkah saya membuat pembayaran balik awal sepenuhnya sebelum tempoh jangkamasa pinjaman?

Ya, boleh. Caj bayaran awal atau penalti akan dikenakan jika anda ingin menyelesaikan pinjaman sepenuhnya sebelum tempoh jangkamasa pinjaman.

5. Bagaimana jika saya terlambat membuat bayaran pinjaman saya?

Kami menasihatkan untuk membuat pembayaran balik anda pada atau sebelum tarikh matang.

Sekiranya anda terlambat dalam pembayaran bulanan anda, anda akan dikenakan caj pembayaran lewat seperti yang termaktub dalam perjanjian pinjaman anda.

6. Saya menghadapi masalah kewangan, di mana saya boleh mendapatkan bantuan dan pembelaan?

Jika anda mempunyai kesukaran untuk membuat pembayaran balik, anda boleh menghubungi kami secepat mungkin untuk membincangkan alternatif pembayaran balik.

Selain itu, anda boleh mendapatkan perkhidmatan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia yang menyediakan perkhidmatan percuma pengurusan wang, kaunseling kredit, pendidikan kewangan dan penstrukturan semula pinjaman secara percuma kepada individu. Untuk pertanyaan, sila hubungi talian 603-2616 7766.

7. Bagaimana jika saya tidak membayar balik pinjaman saya sepenuhnya?

Tindakan undang-undang boleh diambil terhadap anda sekiranya berlaku kegagalan dalam pembayaran balik

pinjaman. Anda akan menanggung semua kos, perbelanjaan dan yuran (termasuk dan tanpa had kos peguamcara) yang mungkin ditanggung oleh Syarikat dalam penguatkuasaan untuk mendapatkan semula pinjaman tersebut.

Tindakan undang-undang yang diambil terhadap anda boleh menjejaskan kadar kredit anda yang boleh menyebabkan kredit akan menjadi lebih sukar atau permohnan pinjaman di masa yan akan datang, ditolak oleh bank-bank atau peminjam wang lain.

8. Apa yang saya perlu lakukan jika terdapat perubahan pada nombor telefon, alamat surat-menyurat atau e-mel saya?

Sila menghubungi kami secepat mungkin jika terdapat sebarang perubahan maklumat supaya makumat anda boleh dikemas kini.

Sebelum Membuat Permohonan

1. Apakah pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi adalah wang yang anda boleh meminjam untuk membayar balik dalam tempoh yang telah ditetapkan. Pinjaman peribadi mempunyai 3 komponen utama: jumlah pinjaman, tempoh pinjaman dan kadar faedah pinjaman. Biasanya, orang memohon pinjaman peribadi untuk pelbagai sebab peribadi seperti membayar hutang kad kredit, membeli alat ganti, pengubahsuaian rumah, membayar yuran pendidikan, perbelanjaan perkahwinan, menyelesaikan hutang peribadi dan sepertinya.

2. Siapakah yang boleh memohon pinjaman instaDuit?

Anda boleh memohon instaDuit jika anda:

 1. Rakyat Malaysia
 2. Individu yang bergaji
 3. Berumur 21 –  55 tahun
 4. Pendapatan minimum RM1,500
 5. Bekerja in KL, Selangor, Putrajaya
 6. Tidak diisythihar muflis
 7. Tidak di bawah program pengurusan kredit AKPK

3. Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pinjaman instaDuit?

Jika anda individu yang bergaji, anda perlu:

 1. Salinan kad pengenalan (depan dan belakang)
 2. Slip gaji 3 bulan terkini
 3. Slip penyata bank 3 bulan terkini yang gaji bulanan anda dikreditkan
 4. Penyata KWSP atau borang deklarasi cukai (Borang BE) yang terkini
 5. Bil utiliti – Elektrik, Air dan sebagainya

4. Perlukah saya memiliki akaun bank untuk memohon pinjaman instaDuit?

Ya, peminjam haruslah memiliki akaun bank yang aktif. Akaun bank diperlukan untuk menghantar pinjaman wang yang dipohon dan untuk bayaran bulanan.  Akaun bank perlu berdaftar dengan nama peminjam dan alamat terkini.

5. Berapa jumlah pinjaman yang boleh saya mohon?

Kami menawarkan pinjaman di antara RM1,000 dan RM10,000. Jumlah yang melebihi RM10,000 akan dinilaikan oleh pasukan kami berdasarkan kes individu.

6. Apakah jumlah pinjaman minimum?

Pinjaman minimum adalah RM1,000. Pinjaman maximum adalah RM10,000.

7. Berapa lamakah tempoh pinjaman?

Kami menawarkan tempoh pembiayaan di dari 6 bulan sehingga 24 bulan

8. Apakah kadar faedah untuk pinjaman instaDuit?

Kadar faedah pinjaman kami adalah dari 12% setahun (dengan cagaran) kepada 18% setahun (tanpa cagaran).

9. Perlukah saya membuat bayaran deposit keselamatan atau ansuran terlebih dahulu?

Tidak, anda tidak perlu membuat bayaran deposit keselamatan atau ansulan pembayaran.

10. Adakah terdapat apa-apa kos lain yang saya perlu bayar?

Ya, ada beberapa caj yang akan dikenakan berkanun dengan apa yang anda perlu bayar seperti duti setem dan sebagainya

11. Adakah saya memerlukan penjamin atau cagaran?

Kemudahan ini tidak memerlukan sebarang penjamin atau cagaran

12. Bagaimanakah bayaran balik bulanan dikirakan?

Pembayaran semula bulanan dikira berdasarkan:

 1. Amaun pinjaman (a)
 2. Tempoh pinjaman dalam bulan (b)
 3. Kadar faedah pinjaman 1.5% sebulan (c)

Bayaran Balik Bulanan = [(a*b*c) + a ] / (b)

13. Adakah instaDuit sebuah syarikat peminjam wang berlesen?

Ya, BB Capital Sdn Bhd adalah sebuah syarikat peminjam wang berlesen dan kredit komuniti yang boleh dipercayai. No Lesen KPKT kami adalah WL6540/10/01-4/151122.

14. Adakah anda memegang atau menyimpan kad ATM pelanggan?

Tidak, kami tidak akan memegang atau menyimpan kad ATM pelanggan kami.

Sewaktu Permohonan
1. Adakah anda akan menjalankan rujukan kredit ke atas saya?

Ya. Sebagai salah satu langkah daripada permohonan pinjaman, pihak kami akan meminta laporan kredit anda dari sebuah agensi biro kredit terkemuka.

Agensi biro kredit memberi kami pelbagai maklumat mengenai peminjam yang berpotensi. Kebanyakan maklumat yang dipegang oleh agensi biro kredit berkaitan dengan rekod pembayaran, jumlah nisbah hutang, tempoh rekod kredit, kes mahkamah dan sebagainya.

2. Apa itu sejarah kredit?

Sejarah kredit adalah rekod pengurusan kredit anda bersasarkan rekod pembayaran, jumlah nisbah hutang, tempoh rekod kredit, kes mahkamah dan sebagainya. Sejarah kredit penting kerana ia menunjukkan kemampuan anda untuk membuat pembayaran balik pinjaman. Sejarah kredit seseorang boleh diperoleh dari agensi biro kredit dan agensi kerajaan.

Di Malaysia, salah laporan terutama adalah Central Credit Reference Information System (CCRIS). Laporan kredit ini mengandungi kredit sejarah anda dari semua penyedia perkhidmatan kewangan di Malaysia setempoh 12 bulan.

3. Apa itu Skor kredit?

Skor kredit, adalah nombor 3 digit yang menunjukkan kelayakan kredit anda dan akan mempengaruhi peluang kelulusan anda semasa membuat permohonan pinjaman wang.

Skor kredit yang baik akan meningkatkan peluang anda untuk kelulusan pinjaman tetapi skor kredit yang rendah boleh menjejaskan kewangan peribadi dan merendahkah peluang anda untuk kelulusan permohonan pinjaman wang. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai skor kredit di sini.

4. Saya telah selesai mengisi borang pinjaman, apakah langkah seterusnya?

Apabila anda menghantar borang permohonan anda, pihak kami akan membuat semakan untuk mengenal pasti sama ada anda layak atau tidak untuk memohon pinjaman.

Sewaktu proses semakan, pihak kami mungkin meminta beberapa dokumentasi daripada anda untuk mengesahkan identiti anda.

Anda dikehendaki memberikan beberapa bukti identiti, alamat rumah, pendapatan dan akaun bank. Tujuan ini adalah untuk melindungi anda daripada penjenayah yang mungkin menggunakan identiti anda tanpa diketahui anda.

Jika anda ditanya untuk menyediakan dokumentasi, sila pastikan:

 1. Maklumat nama dan alamat pada IC adalah sama dengan borang permohonan.
 2. Bukti alamat anda mestilah bertarikh dalam masa 3 bulan terakhir.
 3. Bukti akaun bank anda mestilah menunjukkan nama dan nombor akaun anda.
5. Berapa lama tempoh yang perlu saya tunggu untuk tahu keputusan permohonan saya?

Pihak kami berhasrat untuk mendapatkan kelulusan anda dalam masa 24 jam. Ia juga bergantung pada kelengkapan dokumentasi dan maklumat yang diberikan kepada kami. Untuk membantu kami meluluskan pinjaman anda dengan lebih cepat, sila sediakan semua dokumen yang diperlukan kepada kami.

6. Bagaimanakah anda dapat meluluskan pinjaman dengan cepat?

Kami telah membina platform digital pintar yang membolehkan kami membuat keputusan pantas online untuk anda.

7. Kenapa jumlah pinjaman yang diluluskan berbeza dengan jumlah yang saya pohon?

Kami menilai setiap permohonan individu dengan teliti.

Kelayakan untuk pinjaman atau jumlah pinjaman yang diluluskan bergantung pada keadaan kredit anda dan keupayaan anda untuk membayar semua pembayaran sepanjang tempoh pinjaman. Kami juga ingin memastikan anda dapat membuat pembayaran balik bulanan anda tanpa membebankan kewangan anda.

8. Mengapakah permohonan saya ditolak?

Kami menilai setiap permohonan individu dengan teliti. Terdapat beberapa sebab permohonan pinjaman anda ditolak – dari skor kredit yang tidak memuaskan sehingga mempunyai terlalu banyak pinjaman. Kami membuat keputusan ini untuk kebaikan dan manfaat anda supaya tidak mengalami masalah atau kesukaran wang.

9. Adakah maklumat peribadi saya selamat dengan instaDuit?

Jangan risau, maklumat peribadi anda adalah selamat dengan kami.

Kami mempunyai dasar dan keselamatan yang ketat apabila kami memproses data anda mengikut Notis APDP dan Notis Privasi kami.

Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda.

Selepas Permohonan
1. Pinjaman saya telah diluluskan, apakah langkah seterusnya?

Tahniah! Kami akan menjemput anda untuk menyemak dan menandatangani perjanjian pinjaman. Apabila perjanjian pinjaman ditandatangani, jumlah pinjaman yang diluluskan akan dimasukan kepada akaun bank anda.

2. Berapa lama masa yang diperlukan untuk pinjaman saya dibayar kepada akaun bank saya?

Pihak kami berhasrat untuk memasukan jumlah pinjaman yang diluluskan kepada akaun bank anda dalam masa 6 jam dari tarikh kelulusan.

3. Bagaimanakah saya boleh membayar balik pinjaman instaDuit saya?

Pembayaran balik boleh dibuat secara

 1. Perbankan internet – Pemindahan segera atau GIRO (IBG)
 2. DuitNow
 3. Deposit Tunai
 4. Pemindahan dana MEPS Mesin ATM
4. Bolehkah saya membuat pembayaran balik awal sepenuhnya sebelum tempoh jangkamasa pinjaman?

Ya, boleh. Caj bayaran awal atau penalti akan dikenakan jika anda ingin menyelesaikan pinjaman sepenuhnya sebelum tempoh jangkamasa pinjaman.

5. Bagaimana jika saya terlambat membuat bayaran pinjaman saya?

Kami menasihatkan untuk membuat pembayaran balik anda pada atau sebelum tarikh matang.

Sekiranya anda terlambat dalam pembayaran bulanan anda, anda akan dikenakan caj pembayaran lewat seperti yang termaktub dalam perjanjian pinjaman anda.

6. Saya menghadapi masalah kewangan, di mana saya boleh mendapatkan bantuan dan pembelaan?

Jika anda mempunyai kesukaran untuk membuat pembayaran balik, anda boleh menghubungi kami secepat mungkin untuk membincangkan alternatif pembayaran balik.

Selain itu, anda boleh mendapatkan perkhidmatan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia yang menyediakan perkhidmatan percuma pengurusan wang, kaunseling kredit, pendidikan kewangan dan penstrukturan semula pinjaman secara percuma kepada individu. Untuk pertanyaan, sila hubungi talian 603-2616 7766.

7. Bagaimana jika saya tidak membayar balik pinjaman saya sepenuhnya?

Tindakan undang-undang boleh diambil terhadap anda sekiranya berlaku kegagalan dalam pembayaran balik

pinjaman. Anda akan menanggung semua kos, perbelanjaan dan yuran (termasuk dan tanpa had kos peguamcara) yang mungkin ditanggung oleh Syarikat dalam penguatkuasaan untuk mendapatkan semula pinjaman tersebut.

Tindakan undang-undang yang diambil terhadap anda boleh menjejaskan kadar kredit anda yang boleh menyebabkan kredit akan menjadi lebih sukar atau permohnan pinjaman di masa yan akan datang, ditolak oleh bank-bank atau peminjam wang lain.

8. Apa yang saya perlu lakukan jika terdapat perubahan pada nombor telefon, alamat surat-menyurat atau e-mel saya?

Sila menghubungi kami secepat mungkin jika terdapat sebarang perubahan maklumat supaya makumat anda boleh dikemas kini.

Mencari Pinjaman Peribadi Ekpres?
InstaDuit je lah.

Cara Memohon Pinjaman Peribadi.PNG

Apakah Pinjaman Peribadi?

Pinjaman peribadi adalah sejenis pinjaman yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman seperti bank, institusi kewangan dan pinjaman wang berlesen/ syarikat komuniti kredit seperti instaDuit.

Pinjaman peribadi amat berguna sekiranya jika anda memerlukan bantuan jangka pendek atau dana tambahan untuk menampung keperluan kewangan anda seperti penyatuan hutang anda, pengubahsuaian rumah, percutian, pendidikan, perkahwinan, bil perubatan, pembelian tiket besar (seperti basikal baru), perbelanjaan yang tidak dirancang atau untuk keadaan kecemasan. Bagi ramai orang, pinjaman peribadi sangat berguna pada masa yang diperlukan.

Pinjaman peribadi instaDuit boleh digunakan untuk hampir semua perkara dan memberikan anda fleksibiliti mengikut keselesaan dan keperluan anda.

Pinjaman peribadi instaDuit boleh digunakan untuk hampir semua perkara dan memberikan anda fleksibiliti mengikut keselesaan dan keperluan anda.

Jika anda menghadapi kesukaran mendapatkan kelulusan daripada bank tradisional, jangan risau. Di instaDuit, kami telah menjadikan pembiayaan peribadi mudah, cepat dan mesra apabila anda memohon dalam talian dengan kami. Tiada lagi barisan panjang di bank, tiada lagi kerja yang hilang untuk membuat keputusan kewangan yang penting, dan tiada lagi perasaan seperti anda kehilangan semua perkara yang baik dalam hidup kerana anda tidak boleh mendapatkan akses kepada kredit. Dengan instaDuit, kami akan membantu anda bangkit semula dengan keperluan kewangan anda.

 

Bagaimana Cara Membuat Pinjaman Peribadi?

Pertama, anda perlu memohon pinjaman peribadi daripada pemberi pinjaman berlesen seperti bank, institusi kewangan dan pinjaman wang berlesen/atau syarikat komuniti kredit seperti instaDuit.

Di instaDuit, anda boleh membuat permohonan pinjaman atas talian atau online dengan melayani www.instaduit.com. Cara memohon pinjaman peribadi dengan instaDuit senang sahaja.

Mulakan permohonan anda dengan menggunakan kalkulator pinjaman peribadi. selepas itu isikan butiran anda dalam boring permohonan and memuat naik dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah semua butiran telah diterima, anda akan dihubungi mengenai status kelulusan permohonan anda dalam masa 24 jam. Cepat dan mudah kan?

Setelah permohonan anda diluluskan dan jika anda bersetuju dengan terma dan syarat pinjaman, anda akan menerima jumlah pinjaman penuh yang diluluskan, yang biasanya dipindahkan terus ke akaun bank anda. Dari itu, anda perlu membuat pembayaran balik bulanan anda kepada pemberi pinjaman secara ansuran tetap dalam tempoh yang tetap. Amaun bayaran balik bulanan termasuk jumlah prinsipal serta yuran dan faedah.

Pinjaman peribadi biasanya mempunyai tempoh pembayaran balik yang lebih pendek, dari 1 bulan hingga 10 tahun. Pinjaman peribadi mempunyai kadar faedah tetap yang tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman.  Anda perlu membayar ansuran anda mengikut jadual pinjaman sehingga hujung tempoh pinjaman.

Cara bayaran balik juga amat mudah. Dengan instaDuit, anda boleh membuat pembayaran balik ansuran melalui perbankan atas talian, atau dengan menggunakan kaedah JomPAY di mana-mana laman web bagi bank anda.

Di instaDuit, kami menawarkan pinjaman peribadi online dari 12 hingga 24 bulan dengan pinjaman yang bermula dari RM1,000 hingga RM10,000.

 

Bagaimanakah pinjaman peribadi berbeza daripada pinjaman lain?

Secara amnya, anda mempunyai kebebasan untuk menggunakan pinjaman peribadi untuk dibelanjakan ke atas apa-apa yang anda inginkan. Pinjaman lain seperti pinjaman rumah dan kereta, mewajibkan anda mengunakan pinjaman khasnya untuk pembelian hartanah atau kenderaan.

Kebiasaannya, permohonan pinjaman peribadi juga lebih pantas berbanding jenis pinjaman lain (contohnya pinjaman rumah dan kereta) dan juga lebih senang kerana ia tidak memerlukan banyak dokumen-dokumen untuk membuat permohonan. Tempoh kelulusan untuk pinjaman peribadi berkisar dari beberapa jam sehingga sehari.

 

Adakah terdapat pelbagai jenis Pinjaman Peribadi?

Jawapannya, Ya. Biasanya akan mendengar tentang dua jenis pinjaman peribadi: pinjaman peribadi tidak bercagar dan bercagar.

Kebanyakan pinjaman peribadi di Malaysia dikenali sebagai pinjaman tidak bercagar. Pinjaman tidak bercagar adalah pinjaman yang tidak memerlukan sebarang jenis cagaran. Ini bermakna anda tidak perlu mencagarkan sebarang cagaran atau aset anda semasa membuat permohonan perkhidmatan pinjaman peribadi.  Contoh pinjaman tidak bercagar termasuk pinjaman pembelanjaran, kad kredit dan perkhidmatan beli sekarang, bayar kemudian (atau Buy Now, Pay Later – BNPL). Secara amnya, kadar faedah bagi pinjaman tidak bercagar lebih tinggi daripada kadar faedah pinjaman bercagar.

Pinjaman bercagar sebaliknya, ialah pinjaman yang disokong oleh cagaran, sekuriti atau aset kewangan yang anda miliki, seperti rumah, kereta atau motosikal —yang boleh digunakan sebagai satu bentuk pembayaran kepada pemberi pinjaman sekiaranya anda tidak dapat membuat bayaran ansuran anda. Selain itu, pemberi pinjaman mempunyai hak undang-undang untuk mengambil alih cagaran yang anda cagarkan sekiranya anda tidak dapat membayar balik pinjaman anda seperti yang disenaraikan dalam perjanjian pinjaman. Jenis pinjaman bercagar yang paling biasa ialah pinjaman rumah  dan pinjaman kereta.

Dalam sesetengah keadaan, pemberi pinjaman mungkin memerlukan penjamin untuk peminjam. Penjamin ialah seseorang yang bersetuju untuk membayar pinjaman anda bagi pihak anda jika anda tidak dapat membuat pembayaran anda. Biasanya, penjamin adalah rakan terdekat atau keluarga peminjam.

Di instaDuit, kami menawarkan perkhidmatan pinjaman peribadi tidak bercagar dan tidak memerlukan peminjam kami untuk melantik penjamin untuk perkhidmatan kami.

 

Bagaimana pula dengan perbezaan antara pinjaman peribadi konvensional dan pinjaman peribadi Islamik?

Untuk pinjaman peribadi konvensional, pemberi pinjaman meminjamkan wang kepada anda dan  anda membayar balik pinjaman tersebut dengan faedah.

Pinjaman peribadi Islamik pula mengikut prinsip pembiayaan syariah yang mengelakkan transaksi berasaskan faedah (riba). Ia berdasarkan konsep pendapatan melalui penjualan komoditi di mana pemberi pinjaman akan membeli komoditi itu bagi pihak peminjam, dan menjualnya semula kepadanya dengan keuntungan. Pembayaran balik ditangguhkan, di mana peminjam akan membuat pembayaran balik kepada pemberi pinjaman berdasarkan harga jualan komoditi secara tertunda melalui bayaran bulanan.

Sebagai gantian faedah (riba), kadar keuntungan ditakrifkan dalam kontrak pembiayaan.

 

Apakah perbezaan antara pinjaman peribadi instaDuit berbanding pinjaman peribadi Bank?

Di instaDuit, kami menawarkan perkhodmatan pinjaman atas talian yang mudah, cepat dan mesra untuk semua. Berurusan dengan pihak bank amat merumitkan,  instaDuit menjaminkan pengalaman yang terbaik untuk ANDA berbanding mana-mana bank atau syarikat pinjaman lain. Falsafah kami adalah untuk memberikan perkhidmatan kewangan yang adil dan telus kepada semua.

 

Bagaimanakah pemberi pinjaman membuat keputusan terhadap kelulusan permohonan pinjaman peribadi?

Untuk pinjaman peribadi tidak bercagar, pemberi pinjaman membuat berdasarkan kelayakan kredit peminjam dengan menggunakan penyata bank, slip gaji dan penyata KWSP serta laporan kredit daripada Agensi Biro Kredit seperti CTOS dan Experian.

Lazimnya, kelulusan untuk permohonan pinjaman peribadi bergantung pada kesihatan kewangan peminjam dan keupayaannya untuk membayar, contohnya gaji anda, kestabilan pendapatan, komitmen kewangan semasa (seperti bilangan pinjaman yang anda miliki), status pekerjaan dan kredit anda. Beberapa faktor yang dinilai oleh pemberi pinjaman dan mempengaruhi kelulusan pinjaman anda termasuk:

 1. Status pekerjaan anda
 2. Ketekalan pembayaran gaji anda
 3. Sejarah pembayaran bil dan pinjaman anda
 4. Komitmen kewangan sedia ada yang anda miliki (biasanya dikenali sebagai Debt Servicing Ratio atau DSR)
 5. Penggunaan kredit kad kredit anda
 6. Permohonan pinjaman terkini yang telah anda memohon
 7. Sebarang rujukan perdagangan yang telah dibuat terhadap anda (contohnya, pinjaman tertunggak atau bil yang belum anda selesaikan)
 8. Sebarang tindakan undang-undang atau kes mahkamah yang telah diambil terhadap anda
 9. Skor kredit anda

Berdasarkan kriteria ini, pemberi pinjaman kemudian boleh membuat keputusan terhadap jumlah yang anda boleh pinjam, syarat pinjaman peribadi anda dan kadar faedah. Bergantung kepada pemberi pinjaman, pinjaman peribadi peminjam boleh diluluskan sehingga lima kali ganda daripada gaji bulanan pemohon.

 

Adakah pemberi pinjaman mengenakan bayaran pendahuluan apabila mengambil pinjaman peribadi?

Biasanya, yuran dan caj pinjaman peribadi terdiri daripada yuran duti setem, yuran pemprosesan, yuran guaman, penyelesaian awal dan caj pembayaran lewat. Jenis yuran dan amaun yuran berbeza dari satu pemberi pinjaman kepada pemberi pinjaman yang lain tetapi yuran duti setem (0.5% daripada jumlah pinjaman) biasanya wajib untuk semua pemberi pinjaman.

Anda tidak akan diminta membayar sebarang yuran atau caj pendahuluan apabila memohon pinjaman peribadi. Institusi kewangan yang berdaftar tidak akan meminta wang pendahuluan untuk membayar peguam atau insurans. Bayaran ini akan ditolak dari jumlah wang yang dipinjam jika perlu.

Berhati-hati jika pemberi pinjaman meminta anda membayar yuran pendahuluan kerana ini adalah haram di Malaysia dan merupakan amalan biasa penipu untuk menipu peminjam yang tidak curiga. Sila hubungi pihak berkuasa jika anda telah diminta oleh sesiapa untuk membayar yuran tersebut.

 

Adakah pemberi pinjaman memerlukan peminjam untuk mengambil sebarang insurans pinjaman atau pelan Takaful?

Sesetengah pemberi pinjaman mungkin mendesak peminjam mengambil insurans pinjaman atau pelan Takaful. Ini adalah untuk menampung pinjaman anda sekiranya kejadian malang yang membawa kepada hilang upaya kekal atau kematian, menyebabkan anda tidak dapat membayar balik pinjaman anda. Dengan perlindungan seperti ini, anda tidak perlu risau untuk membuat pembayaran balik pinjaman jika hilang upaya kekal menyebabkan anda tanpa pendapatan. Anda juga akan berasa tenang apabila mengetahui bahawa aset anda (contohnya wang daripada akaun KWSP anda dan insurans lain) tidak akan digunakan untuk membayar balik pinjaman anda sekiranya berlaku kematian. Pelan insurans atau Takaful biasanya ditolak daripada jumlah pinjaman.

Kami di instaDuit tidak megenakan insurans atau takaful pinjaman terhadap pelanggan kami.

 

Apakah yang perlu saya perhatikan sebelum menandatangani perjanjian pinjaman?

Sila beri perhatian khusus terhadap perkara-perkara berikut sebelum anda menandatangani perjanjian pinjaman anda: –

Tempoh pinjaman – Anda mungkin telah memohon pinjaman 24 bulan, tetapi sebaliknya anda ditawarkan tempoh pinjaman selama 48 bulan. Tempoh pinjaman yang lebih panjang bermakna lanjutan kepada jumlah faedah yang perlu dibayar – jika anda memutuskan untuk menerima tawaran tersebut.

Jumlah pinjaman – Bergantung pada tahap risiko anda sebagai pemohon di mata bank atau peminjam, anda mungkin tidak selalu diberikan jumlah penuh pinjaman yang anda mohon.

Bayaran balik bulanan – Setelah anda menetapkan tempoh pinjaman, jumlah pinjaman dan kadar faedah yang ditawarkan, pastikan anda dapat membuat pembayaran balik bulanan seperti yang dijadualkan.

 

Apa nasihat akhir sebelum saya memohon pinjaman peribadi?

Pinjaman peribadi sangat sesuai untuk peminjam yang memerlukan wang tunai dengan cepat dan tidak mahu meletakkan sebarang cagaran. Tetapi seperti semua hutang, pinjaman peribadi tidak boleh dipandang ringan dan boleh membawa kepada masalah jika anda tidak dapat mengawal kewangan anda dan membuat pembayaran tepat pada masanya.

Pembayaran tepat pada masanya ialah perkara pertama yang boleh anda lakukan; sediakan arahan pembayaran dengan bank anda, dan juga peringatan kalendar jika ia membantu anda mengikuti garisan

Dan akhirnya – sila meminjam secara bertanggungjawab dengan merancang belanjawan anda dan pastikan anda mempunyai kemampuan, sentiasa membuat pembayaran pada masa yang tepat dan sentiasa membuat pembayaran dengan sepenuhnya – denagan ini anda boleh nikmati faedah dan kebebasan yang boleh dibawa oleh pinjaman peribadi.

 

instaDuit Pinjam Peribadi Terpercayai di Malaysia

Apakah Pinjaman Peribadi Terbaik untuk saya?

Tentulah Pinjaman Peribadi instaDuit. Sila klik pautan ini untuk memulakan untuk permohonan anda. Kami menjaminkan pengalaman pinjaman peribadi terbaik berbanding dengan bank-bank atau peminjam-peminjam lain. Tunggu apa lagi? #instaduitjelah

Disayangi oleh ramai …

Eusoff Fitri Sarnin
Eusoff Fitri Sarnin
May 25, 2022.
Verified
Easy process and friendly services. Already done my second quotation services with them. Totally recommend this services to those in need.
Shaaq Shaa
Shaaq Shaa
May 20, 2022.
Verified
Servis terbaik. Urusan Recommended👍🏻😊
kasper goh
kasper goh
May 18, 2022.
Verified
good service
Iszandra Eviey
Iszandra Eviey
May 13, 2022.
Verified
Easy and fast process. Staff is friendly especially Miss Salbiah. Money disbursed within same day signing agreement. Trusted and recommended.
zueieka abdullah
zueieka abdullah
May 11, 2022.
Verified
My favourite money lender company Trustworthy and honest 👍👍👍👍
Fadhlul Hadi
Fadhlul Hadi
May 11, 2022.
Verified
terbaik

Disokong oleh platform kewangan yang bereputasi …

skor kredit pinjaman peribadi

Apa itu Skor Kredit?

Skor kredit, adalah nombor 3 digit yang menunjukkan kelayakan kredit anda dan akan mempengaruhi peluang kelulusan anda semasa membuat permohonan pinjaman wang.

Skor kredit yang baik akan meningkatkan peluang anda untuk kelulusan pinjaman tetapi skor kredit yang rendah boleh menjejaskan kewangan peribadi dan merendahkah peluang anda untuk kelulusan permohonan pinjaman wang. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai skor kredit di sini.

 

Bolehkah anda mendapatkan pinjaman peribadi jika anda ‘disenarai hitam’ / blacklist atau mempunyai skor kredit yang rendah?

Jika anda pernah mengalami masalah wang pada masa lalu dan ia ditunjukkan pada profil kredit anda – bolehkan anda masih boleh membuat pinjaman peribadi? Jawapannya – Mungkin.

Semuanya bergantung pada bagaimana pemberi pinjaman akan mentafsir maklumat yang ada. Ramai pemberi pinjaman mungkin mengambil faktor – seperti pembayaran lewat, kemungkiran pinjaman atau bilangan kad kredit yang ada – sebagai tanda pengurusan wang yang lemah. Dan ini mungkin menyebabkan mereka menganggap anda sebagai seseorang mempunyai ‘kredit buruk’.

Namun begitu, pemberi pinjaman yang berbeza mempunyai cara yang berbeza untuk menilai profil kredit seseorang. Oleh itu, walaupun anda telah ditolak oleh satu pemberi pinjaman, ini tidak bermakna bahawa semua pemberi pinjaman akan menolak permohonan anda. Sebaliknya, permohonan pinjaman peribadi anda mungkin diluluskan tetapi pada kadar yang lebih tinggi atau jumplah pinjaman yang lebih rendah.

 

Apakah itu skor kredit yang buruk?

Skor kredit ialah satu nombor tiga angka yang digunakan oleh pemberi pinjaman semasa membuat penilaian permohonan pinjaman anda. Secara amnya, skor kredit yang tinggi mengolehkan peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan kelulusan permohonan pinjaman anda.

Di Malaysia, terdapat dua sumber yang paling berpengaruh untuk mendapatkan laporan kredit anda –  CCRIS dan CTOS. CCRIS terletak di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia manakala CTOS ialah sebuah Agensi Pelaporan Kredit  persendirian di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010.

Walaupun CCRIS mengambil maklumat tentang anda daripada institusi-institusi kewangan, CTOS menggunakan maklumat yang berkaitan daripada JPN (Jabatan Pendaftaran Nasional), SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia), dan juga daripada Jabatan Insolvensi.

Kebiasaannya, bank-bank dan pemberi pinjaman tidak suka kepada peminjam-peminjam yang: –

 • DSR (Debt Servicing Ration atau Nisbah Khidmat Hutang) yang Tinggi – DSR menganggakan sejauh mana anda boleh membuat pembayaran balik berdasarkan pendapatan bersih anda berbanding dengan komitmen kewangan bulanan.; DSR yang paling baik dikekalkan dibawah 60%
 • Terlepas, lewat atau gagal membayar balik hutang atau ansuran – Jika anda terlepas pembayaran penyata kad kredit anda, anda bukan sahaja akan dikenakan faedah di atas jumlah tertunggak serta yuran lewa, sejarah perbankan CCRIS anda juga akan menunjukkan ketinggalan pembayaran anda. Selain itu, status pinjaman PTPTN anda juga akan ditunjukkan dalam CCRIS jika ia tidak dibayar.
 • Akaun Perhatian Khas – Jika laporan CCRIS anda menunjukkan “Akaun Perhatian Khas”, institusi-institusi kewangan tidak akan meluluskan permohonan pinjaman anda. Ini biasanya bermakna bahawa bank atau institusi kewangan sedang memantau keadaan dengan teliti semasa dalam proses mendapatkan semula pinjaman – atau sedang mengambil tindakan undang-undang terhadap peminjamnya.
 • Banyak permohonan kredit dalam tempoh masa – Anda boleh dilihat sebagai seseorang yang terdesak – atau pemohon berisiko tinggi – daripada segi bank dan pemberi pinjaman jika anda telah membuat beberapa permohonan untuk pinjaman dan juga kad kredit terutamanya dalam jangka masa yang singkat.

Ya, anda mungkin mempunyai peluang untuk mendapatkan pinjaman, walaupun dengan ‘kredit buruk’. Tetapi ini bergantung kepada kebolehan anda untuk meyakinkan pemberi pinjaman bahawa anda boleh membayar balik pinjaman dengan segera. Anda mungkin boleh melakukan ini dengan menunjukkan aliran pendapatan yang kukuh, melibatkan diri dengan pekerjaan tetap dengan sebuah syarikat besar dan mungkin juga mencagarkan asset anda (contoh. harta yang anda miliki), atau melantik seorang penjamin.

 

Adakah pinjaman peribadi akan menjejaskan skor kredit saya?

Skor kredit ialah nombor 3 digit yang menunjukkan kelayakan kredit peminjam berdasarkan sejarah kredit peminjam, komitmen kewangan serta faktor lain seperti tindakan undang-undang dan rujukan perdagangan. Skor kredit yang baik boleh meningkatkan peluang peminjam untuk mendapatkan kelulusan pinjaman peribadi dan digemari oleh pemberi pinjaman. Walau bagaimanapun, skor kredit yang rendah mungkin akan ditolak.

Membuat pinjaman peribadi tidak akan menjejaskan skor kredit anda. Walau bagaimanapun, cara bayaran balik bulanan anda yang akan mempengaruhi skor kredit anda. Jika anda membuat pembayaran segera kepada komitmen bulanan anda, pinjaman peribadi sebenarnya boleh membantu anda meningkatkan skor kredit anda. Walau bagaimanapun, jika anda terlepas atau membuat pembayaran balik yang tidak tetap, ini sebenarnya boleh menjejaskan skor kredit anda.

 

Bagaimanakah saya meningkatkan peluang kelulusan untuk pinjaman peribadi?

Berikut adalah cara-cara yang meningkatkan peluang kelulusan permohonan pinjaman peribadi anda:

 1. Semak Laporan Kredit anda

Sebagai contoh, pemberi pinjaman mungkin telah melaporkan bahawa anda tidak membuat pembayaran tepat pada masanya. Tetapi, anda telah membayar hutang anda! Kesilapan seperti ini adalah salah satu sebab anda perlu meyemak laporan kredit anda dari semasa ke semasa.

Laporan kredit CTOS anda juga menunjukkan sama ada sebarang tindakan undang-undang telah dikenakan terhadap anda. Ini mungkin termasuk bil utiliti yang belum dibayar di mana syarikat telekomunikasi atau pembekal perkhidmatan internet menyaman anda untuk mengutip yuran yang terhutang oleh anda. Jika anda ingin mempertikaikan tuntutan yang dibuat terhadap anda, sila minta semakan data dengan agensi biro kredit.

 1. Langsaikan semua tunggakan

Jika anda lewat membuat pembayaran kad kredit, ansuran pinjaman rumah atau kereta – pastikan anda membayarnya dengan segera.

Skor kredit anda adalah salah satu cara utama untuk menunjukkan kebolehan anda sebagai jurubayar yang baik (atau tidak begitu baik). Kelulusan untuk permohonan pinjaman lebih susah jikalau anda menunjukkan bahawa anda menghadapi masalah untuk menampung yuran anda.

 1. Tunggu

Apabila anda membayar semua yuran dan baki anda, ia akan mengambil masa kira-kira 12 bulan sebelum ia dibersihkan daripada rekod anda.

 1. Bina kredit yang baik

Pilihan ini mungkin atau mungkin tidak boleh terpakai semua orang kerana faktor masa. Tetapi jika masa menyebelahi anda, anda boleh berusaha untuk meningkatkan kredit anda. Ini kerana dengan kredit yang baik datangnya kelulusan yang lebih tinggi dan kadar faedah yang lebih rendah.

Anda boleh meningkatkan profil kredit dengan membuat pembayaran semua bil pada masa yang. Anda juga boleh meningkatkan profile kredit dengan mengekalkan penggunaan kredit anda di bawah 20% hingga 30% (lebih rendah lebih baik) pada kad kredit anda.

 1. Mohon jumlah pinjaman yang lebih kecil

Walaupun, anda memerlukan jumplah pinjaman yang besar, pemberi pinjaman mungkin lebih selesa untuk meminjamkan anda dengan jumlah yang lebih kecil. Sekarang jika anda berjaya membayar balik pinjaman ini, anda akan meningkatkan profil kredit anda dan peluang anda untuk kelulusan pinjaman yang berikutnya akan lebih tinggi.

 1. Sokong permohonan pinjaman anda

Walaupun pinjaman peribadi kebanyakannya tidak bercagar, apabila anda mempunyai kredit yang lemah, anda mungkin perlu mengemukakan pelbagai jenis jaminan kepada bank atau peminjam untuk membantu permohonan anda. Seperti yang dinyatakan di atas, perlantikan seorang penjamin, atau cagaran asset mungkin akan menaikkan peluang anda untuk kelulusan permohonan pinjaman anda

 1. Pertimbangkan tempoh yang lebih lama

Apabila pendapatan anda rendah, anda perlu memastikan ansuran bulanan anda juga rendah. Dengan tempoh yang lebih lama (dan faedah yang lebih rendah), anda boleh memanjangkan pembayaran balik untuk menjadikannya pembayaran yang lebih mampu dalam jangka masa panjang. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa semakin lama tempoh, semakin tinggi kos faedah secara keseluruhan.

Walau bagaimanapun, jika permohonan anda ditolak di mana-mana, sudah tiba masanya untuk menilai secara serius status kewangan anda. Kami tidak bermaksud untuk menakutkan anda, tetapi ini boleh menjadi tanda bahawa anda tidak menguruskan wang anda dengan cukup baik.

 

Pinjaman Peribadi Ah Long Peminjam Wang Tidak Berlesen

Patutkah saya mebuat pinjaman dengan “Ah Long”?

Nama “Ah Long” dan Pemberi Pinjam Wang sering dicampur dengan kategori yang sama. Ah Long biasanya digambarkan sebagai pemberi pinjaman yang tidak bertanggungjawab yang mengenakan kadar faedah yang tidak munasabah dan akan mengancam peminjam mereka jika mereka tidak membuat bayaran ansurannya.

Pemberi pinjaman wang berlesen di Malaysia, yang dikenali hari ini sebagai Komuniti Kredit, tidak sama dengan Ah Long. Ia dikawal dan dilesen oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan garis panduan yang ketat terikat dengan Akta Pinjaman Wang 1951. Menurut akta ini, peminjam wang berlesen hanya boleh mengenakan kadar faedah maksimum 12% setahun bagi pinjaman bercagar dan faedah 18% setahun bagi yang tidak selamat. Jika anda terjumpa mana-mana peminjam wang yang mengenakan caj lebih tinggi daripada itu, berhati-hatilah!

Berhati-hati apabila mengambil pinjaman daripada Ah Long.

Biasanya mereka beroperasi secara haram dan ada juga yang menyamar sebagai perminjam wang berlesen. Ramai ah Long mengugut pelanggan mereka dengan memalukan peminjam mereka secara terbuka dan merosakkan harta benda seperti menyimbah cat pada kereta atau pintu masuk rumah mereka. Lebih teruk, keluarga peminjam juga akan menerima ancaman keselamatan yang boleh membawa kepada keruntuhan rumahtangga dan menggugat keharmonian keluarga.

Peminjam juga akan menerima gangguan secara mental dan fizikal jika mereka gagal untuk membuat bayaran atau gagal untuk menuruti kehendak ah long. Malah gangguan ini boleh mengakibatkan peminjam mengalami kemurungan, ketakutan dan tekanan perasaan.

Ia boleh menjadi keadaan yang sangat tertekan.

 

Bagaimanakah boleh saya megesan pihak itu sebagai Ah Long?

Untuk mengelakkan anda tertipu dengan helah Ah Long – anda perlu tahu apakah perbezaan pinjaman berlesen dan ah long. Berikut adalah beberapa petunjuk yang boleh anda perhatikan untuk mengesan dan mengelakkan berurusan dengan Ah Long :

 1. Iklan – Pernahkah anda melihat poster pada tiang lampu, yang bertulis “Pinjaman Mudah, Kelulusan Cepat, Hubungi nombor ini”? Kemungkinan tinggi pihak ini adalah peminham Ah Long. KPKT menghendaki semua pemberi pinjaman wang berlesen memaparkan nombor lesen pinjaman mereka dengan jelas, berserta alamat, butiran hubungan dan maklumat laman web mereka.
 2. Mesej yang mencurigakan – Ramai daripada peminjam ini menghantar mesej WhatsApp atau SMS yang tidak diminta menawarkan perkhidmatan pinjaman. Abaikan mereka.
 3. Mereka mungkin kelihatan mesra pada mulanya tetapi menjadi agresif jika anda tidak dapat memenuhi syarat pembayaran anda
 4. Kadar faedah yang sangat tinggi
 5. Meminta bayaran pendahuluan sebelum meluluskan pinjaman anda dan mengenakan semua jenis yuran tersembunyi
 6. Meluluskan pinjaman anda tanpa meminta maklumat kewangan anda seperti slip gaji dan penyata bank
 7. Tidak menawarkan sebarang perjanjian pinjaman, atau kontrak yang ditulis dengan buruk dan dengan syarat pinjaman yang tidak jelas
 8. Mengganggu peminjam, kadang-kadang dengan ugutan dan mengintimidasi rakan, keluarga dan jiran untuk menekan peminjam untuk membayar.

Memandangkan mereka sering beroperasi secara haram, mereka akan melakukan apa-apa sahaja untuk menekan anda untuk menyelesaikan hutang anda. Terdapat banyak kisah seram yang menjadi mangsa peminjam ini, google lah laman web dan anda akan dapat mencari banyak artikel mengenai kes-kes sedemikian dalam talian.

 

Apakah pemberi pinjaman wang berlesen dan bagaimana anda boleh memastikan sama ada ia adalah sah?

Pemberi pinjaman wang berlesen atau komuniti kredit, seperti yang dikenali hari ini, dikawal selia oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Mereka diberikan lesen pinjaman wang yang perlu diperbaharui oleh syarikat pemberi pinjaman setiap dua tahun. Lesen ini dikawal oleh garis panduan ketat daripada Akta Pinjaman Wang 1951, yang menggariskan beberapa perkara utama ‘boleh buat’ dan ‘tidak boleh buat’, termasuk: –

 1. Kadar faedah maksimum untuk pinjaman peribadi bercagar dihadkan pada 12% setahun atau 1% sebulan
 2. Kadar faedah maksimum untuk pinjaman peribadi tidak bercagar dihadkan pada 18% setahun atau 1.5% sebulan
 3. Mereka tidak dibenarkan meluluskan dan mengeluarkan pinjaman dari jauh — pengesahan fizikal secara bersemuka terhadap identiti peminjam diperlukan
 4. Mereka perlu menilai keadaan kewangan peminjam
 5. Mereka perlu melalui terma pinjaman sendiri selepas meluluskan permohonan pinjaman peminjam
 6. Menandatangani perjanjian pinjaman hendaklah dibuat sendiri di alamat perniagaan berdaftar pemberi pinjaman wang berlesen
 7. Mereka tidak dibenarkan menggunakan faedah kompaun atau meningkatkan jumlah faedah apabila anda tidak membayar tepat pada masanya.
 8. Jika peminjam terlepas pembayaran mereka, mereka mungkin menghantar peringatan kepada anda dan melantik agensi pengutip hutang atau firma guaman untuk menghubungi anda

Anda boleh mengesahkan kesahihan pemberi pinjaman dengan menyemak nombor pendaftaran syarikat (SSM) di www.mydata-ssm.com.my dan menyemak laman web Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) di https://www .kpkt.gov.my/. Jika nama syarikat tidak ada, sila membuat laporan kepada pihak berkuasa.

 

Bagaimana boleh saya membezakan pemberi pinjaman wang berlesen daripada pemberi pinjaman Ah Long?

Kadangkala, ia amat sukar atau keliru untuk membezakan pemberi pinjaman wang berlesen daripada pemberi pinjaman Ah Long. Lebih menakutkan lagi, ada Ah Long yang menyamar dan memperkenalkan diri sebagai Pemberi Pinjaman Wang Berlesen (PPW) untuk mengumpan penghutang. Dan ini sering memberi nama buruk kepada pemberi pinjaman wang berlesen.

Sebenarnya perbezaan itu tidak begitu sukar, untuk mengetahui sama ada pemberi pinjaman wang sah atau tidak, berikut adalah beberapa petunjuk yang boleh anda perhatikan: –

Sebuah syarikat pinjaman wang yang sah akan dengan senang hati berkongsi butiran mereka seperti nombor lesen pinjaman wang KPKT mereka, nombor pendaftaran SSM, alamat pejabat mereka, laman web dan butiran untuk dihubungi. Selain itu, mereka juga akan telus untuk menerangkan kepada anda cara perniagaan beroperasi dan terma dan syarat pinjaman. Jadi jangan malu untuk bertanya lebih banyak butiran jika anda ragu-ragu. Sebaliknya, pemberi pinjaman mungkin menjadi agresif jika anda meminta butiran sedemikian daripada mereka atau membalas dengan pelbagai alasan untuk mengalihkan soalan anda. Mereka juga akan menjadi tidak sabar dan mungkin mula meninggikan suara mereka. Jika mereka berbuat demikian, maka anda harus menutup telefon atau berhenti berkomunikasi dengan mereka.

Pihak Ah Longs mungkin juga kelihatan mesra dari permulaan dan meluluskan pinjaman peminjam dengan cepat. Namun, tanda-tandanya bermula apabila mereka meminta bayaran pendahuluan selalunya mencecah ratusan ringgit. Apabila anda menunjukkan keraguan atau menolak tawaran itu, mereka mungkin mendapat kesat lisan dan memaksa bakal pelanggan untuk mendaftar untuk pinjaman mereka.

 

Kata-Kata Terakhir, pilihlah syarikat pinjaman wang berlesen, bukan Ah Long

Jika anda tedesak dan memerlukan wang tunai segera, anda harus mencuba dan mendapatkan bantuan daripada rakan dan keluarga anda terlebih dahulu. Jika anda tidak mahu berurusan dengan bank dan sedang mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman peribadi sama ada daripada Ah Long atau pemberi pinjaman wang berlesen, jelas yang mana satu pilihan yang lebih bijak. Tanya mereka soalan yang betul, lakukan penyelidikan anda dan jika pemberi pinjaman wang yang anda berurusan membuat anda tidak selesa, kemungkinan dengan anda sedang berurusan dengan pihak Ah Long.

Penipuan Scammer BB Capital instaDuit

Berhati-hatilah dengan Penipu Scammer!

Terdapat banyak sindiket penipu yang menyamar sebagai pemberi pinjaman wang yang sah untuk menarik pemohon yang tidak curiga. Jika anda mengesyaki anda telah didekati oleh penipu scammer, sila baca untuk mendapatkan butiran lanjut.

 1. Penipuan yang dilakukan adalah melalui media sosial atau laman sesawang yang palsu dengan mengiklankan perkhidmatan pinjaman peribadi. Kami telah mengenalpasti laman web dan facebook palsu ini: www.bbcapital.info dan www.facebook.com/BB-Capital-Sdn-Bhd-108555301573303
 2. Setelah mangsa memberikan segala informasi dan maklumat diri, mereka akan menyamar sebagai Ejen Pinjaman daripada BB CAPITAL SDN BHD
 3. Mereka akan WhatsApp dan rekod suara sahaja tanpa menerima sebarang panggilan
 4. Setelah mendapat ‘kelulusan’ untuk membuat pinjaman, mereka akan meminta mangsa membayar wang perlindungan insurans yang biasanya dalam beratus-ratus ringgit
 5. Selepas membayar wang perlindungan insurans, mereka akan meminta mangsa membayar wang untuk pembukaan akaun pinjaman
 6. Akaun yang diberikan oleh mereka adalah akaun individu bukan akaun syarikat.
 7. Akaun ini biasanya atas nama individu dan bukannya akaun syarikat. Ini dikenali sebagai akaun “mule” yang digunakan untuk menerima dan memindahkan dana yang diperoleh secara haram bagi pihak orang lain. Jika anda mengesyaki penipu ini beroperasi dengan akaun mule, anda boleh menyemak portal Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia ini.
 8. Mereka akan menakutkan mangsa dengan mengatakan jika mangsa tidak membayar wang tersebut, mereka ugut untuk mendedahkan maklumat peribadi mangsa kepada pihak berkuasa
 9. Apabila mangsa sudah membayar kesemua wang tersebut, mereka akan terus menghilangkan diri

Terdapat ramai mangsa yang telah ditipu oleh penipu sedemikian dan kehilangan banyak wang.

Sebagai komuniti kredit yang berlesen, kami tidak akan meminta sebarang bayaran wang pendahuluan atau meminta pelanggan kami untuk memindahkan wang kepada akaun pihak ketiga. Sekadar ini, instaDuit atau BB Capital Sdn Bhd hanya menawarkan perkhidmatan kami di KL & Selangor sahaja.

Anda boleh hubungi kami melalui WhatApp nombor  017 215 9500 atau klik  sini untuk pengesahan maklumat lebih lanjut.

Jika anda mengesyaki bahawa anda telah ditipu oleh scammer, kami cadangkan anda pergi ke balai polis berhampiran anda untuk membuat laporan polis.

Mencari Pinjaman Peribadi Ekpres?
InstaDuit je lah.